Stien mellom Maskinisten og Bodøsjøen går gjennom kulturlandskap, langs elven, i skog, gjennom boligfelt og til kysten. Fra Bodøsjøen er det muligheter for å fortsette turen langs kyststien.

Ved Kultursenteret, i nærheten av Bodin kirke, er det en opparbeidet rasteplass og andedam.