Bodø kommune ved råggiver Matti Jantti og noen sentrale friluftsorganisasjoner i Bodø tok i mai 2009 initiativ til å få etablert et forum for å drøfte friluftslivsaker.

Det ble etablert et interimstyre ledet av Carl A. Boe BOT, og sammen med Narve Gudvangen og Tor Olsen fra BJFF,  samt Mathias Kristiansen fra B&OI la de grunnlaget for at Bodø Friluftsforum på årsmøte 24. mars i 2010 ble formelt stiftet.