Handlingsplanen for 2022 er som følgende:

 

 1. Arbeide for å styrke kommunens innsats, både økonomisk og på annen måte, for et allsidig friluftsliv.
   
 2. Gjøre forumet kjent og øke dets tilslutning blant friluftsorganisasjoner og -lag i Bodø kommune.
   
 3. Bedre kommunikasjonen ut mot medlemsorganisasjonene.
   
 4. Delta på møter og samlinger som omhandler forumets arbeidsfelt.
   
 5. Bidra til kompetanse og nettverksbygging blant friluftsorganisasjoner og -lag i Bodø kommune.
   
 6. Følge opp arbeidet med kyst-sti prosjektet og maritimt friluftsliv.