Båndtvang

Med båndtvang menes det at hunden skal holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. 

Alminnelig båndtvang gjelder fra 1. april til 20. august. 

Utvidet båndtvang gjelder hele året på disse stedene:

 • I og i tilknytning til boligområder og handleområder
 • I parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport og i lysløyper
 • På og ved følgende turstier og turveier: 
  • Tursti/turvei elveparken fra Bodøgård til Maskinisten 
  • Turvei fra Maskinisten til Keiservarden 
  • Tursti, turvei fra parkeringsplass Rønvikfjellet til Keiservarden 
  • Turvei fra skibrua ved travbanen til Junkerfjellet
  • Kyststien fra Bodøsjøen friluftsanlegg til Bodøsjøen blokkbebyggelse
  • Hovedtursti i Hunstadlia
  • Tursti elveparken fra Bertnes til Breiva
  • Turstier innen området Bremnes
 • På offentlig vei, fortau og parkeringsplasser i tilknytning til områder nevnt i punktene over
 • På områder hvor dyr beiter gjelder båndtvang i perioden 20. august til 20. oktober

Andre regler

 • Hunden skal ikke bjeffe over lengere tid i boligområder
 • Ekstrementer som etterlates av hunden skal fjernes

Heggmoen dressurområde

Området brukes til hundedressur med åpning 10. mai hvert år. 

Området er i tidsrommet 1. april til 10. mai underlagt båndtvang av hensyn til reindrift. 

Alle hunder har adgang og skal være under kontroll. Organiserte aktiviteter skal meldes til den foreningen som har driftsansvaret. Bruken av dressurområdet skal ikke skje i strid med annen lovgivning. 

Her finner du Bodø Jeger og Fiskeriforening.  

Heggmoen