Bodø kommune mottar støtte fra Kulturdepartementet for å legge til rette slik at eldre skal få et kulturtilbud på sin institusjon. Kulturkontoret samarbeider med Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune om tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet.

Kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet for eldre. Kunst- og kulturformidlingen skal være profesjonell og av høy kvalitet, samt favne et mangfold av sjangere og uttrykk.

Arbeidet legger i hovedsak vekt på lokal forankring og samarbeid med lokale, profesjonelle kulturutøvere.