Med Showbie kan lærere opprette digitale klasserom og dele oppgaver, planer og vurderinger med elevene. Med muligheter som skriftlige og muntlige tilbakemeldinger, fildeling og chattefunksjoner kan læreren gi elevene gode og tilpassede oppgaver og vurderinger. Læreren kan inkludere foresatte i elevens skolehverdag ved å gi dem tilgang til klasserom. 

I Bodø-skolen benyttes Showbie fra 1. til 7. trinn. 

Gå til Showbie her: 

Gå til Showbie her