Personer som ønsker å bli testet for koronavirus (Covid 19) bes benytte seg av elektronisk skjema. 

Dersom du ønsker å bestille Covid 19-test for andre kan du ringe koronatelefonen
(75 59 33 10) - eller gå via fastlege i Bodø.

Dersom det ikke er behov for lege, tas koronaprøve ved teststasjonen som ligger i tilknytning til Bodø legevakt. Men alltid ring først.

Dersom du har behov for legehjelp bes du kontakte din fastlege eller legevakten (kveld og helger). 

Ved akutt behov for legehjelp ring 113.