Ved observasjon av skadet eller syk elg, hjort, rådyr eller tamrein skal du ta kontakt med politiet på tlf. 02800.

Hva gjør jeg hvis jeg finner skadet småvilt eller fugler?

Oppdager du et dyr som er åpenbart sykt eller skadet skal du hjelpe dyret så langt som mulig. Hjelpeplikten følger av dyrevelferdsloven. Hva som er nødvendig hjelp kommer an på situasjonen og mulighetene du har. I flere tilfeller vil avlivning være den beste hjelpen du kan gi.

Har en fugl brukket en vinge eller er alvorlig skadet, er det sjeldent noe annet som kan gjøres enn å avlive fuglen på en human måte for å hindre ytterligere lidelse. Ville dyr har det ikke bra i fangenskap og blir lett stresset, noe som gjør rehabilitering lite aktuelt.

Dersom du ikke har kunnskap eller evne til å avlive dyret selv, kan en lokal veterinær avlivet dyret uten kostnad for deg. Dersom du bringer dyret til veterinær, vil veterinæren få økonomisk kompensasjon fra staten for nødhjelp.

Dersom du finner skadet småvilt, dvs. rev, oter, hare, mår eller røyskatt, har du lov til å avlive dyret selv. Ved funn av skadet eller syk elg, hjort, rådyr eller tamrein skal du kontakte politiet på tlf. 02800.

Se gjerne Miljødirektoratets veileder Hjelpe sykt eller skadet vilt            

Se også artikkelen “Hjelpe ville dyr - hva kan du gjøre?

 

Ofte stilte spørsmål

Jeg har funnet en fugleunge som har falt ut av redet sitt og ikke kan fly. Hva gjør jeg?

Ikke ta fuglen med hjem. Enkelte fuglearter, som måke, trost og stær, er gjerne ut av redet før de kan fly. Foreldrene er i nærheten og passer på.

En fugl har kollidert i vinduet og ligger bevisstløs på bakken. Hva gjør jeg?

Legg den i en eske med luftehull på balkongen til den kvikner til. Slipp den deretter ut. Er det vinter og kaldt, kan du sette esken inne.

Katten min har tatt en fugl. Den lever fortsatt. Hva gjør jeg?

En fugl som har vært utsatt for bitt kan ha indre skader som ikke synes utenpå. Bring fuglen til veterinær for eventuell nødhjelp.

Jeg har funnet en morløs rådyrkalv, hva gjør jeg?

Ikke rør den, moren er sannsynligvis like i nærheten. Kalven ligger og «trykker» for å skjule seg. Forlat stedet slik at moren kan forenes med kalven sin. Moren kan forlate kalven slik i flere timer.

Jeg har pinnsvin i hagen, kan jeg mate de?

Pinnsvin skal ikke ha melk! Vil du hjelpe dem kan du eventuelt legge frem litt kattemat på en fast plass og/eller tilgang på vann i ekstremt tørre og varme perioder. Når det går mot vinter kan du også rake sammen noen fine løvhauger som vil kunne gi dem et lunt sted for overvintring.