Kommunen får hvert år henvendelser om plagsomme måker, spesielt etter at måkeungene har ramlet ned fra hustakene. Foreldrene vil da forsøke å skremme bort folk for å beskytte ungene sine, og oppleves gjerne som aggressive. Slike konflikter går som regel over når ungene har blitt flyvedyktige.

Måker angriper ikke mennesker, og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære.

Du kan lese mer om hvordan du kan unngå måkeproblemer her

Se også ofte stilte spørsmål og svar om måker

Hvordan hindre etablering av reir på hustaket

Før måkene bygger reir, senest i april, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Flytting av måkeunger

Du bør unngå å flytte på måkeungene med mindre det er helt nødvendig. Ved akutt fare, for eksempel midt i en trafikkert vei, har du plikt til å redde den. Ta den vekk fra faren og la den deretter være i fred. Dette betinger imidlertid at foreldrene hele tiden kan følge med på hvor ungene flyttes.

Måkeunger som går rundt på bakken er ikke hjelpeløse, i alle fall så lenge de ikke er i akutt fare. La dem være i fred. Foreldrene er sjelden langt unna, og de passer på.

I enkelte tilfeller der det er mulig har kommunens ettersøkspersonell flyttet ungene til mer egnede plasser der de ikke forstyrrer.

Å fjerne reir og egg er forbudt

Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse.

Hva om tiltakene ikke virker?

Alle måkearter er nå fredet, og de fleste måkeartene har gått kraftig tilbake i antall og flere er klassifisert som nær truet (blant annet fiskemåke som er vanlig i byen). Det er derfor en høy terskel for å få lov til å avlive dem.

Avliving er siste utvei, og krever at du må søke myndighetene om tillatelse til skadefelling. For å få en slik tillatelse, må du kunne dokumentere at du har prøvd å finne en annen løsning på problemet.