Kommunen er lokal viltmyndighet og har en viktig rolle i forvaltningen av stor- og småviltbestanden. Kommunen fastsetter minsteareal, godkjenner områder for jakt og vedtar kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning.

Det drives jakt på flere viltarter i Bodø, og den viktigste, i form av kjøttutbytte og antall jegere, er elgjakten. Andre arter det jaktes på er rådyr og en del andre småviltarter som rødrev, villmink, hare, rype og sjøfugl/vadefugl.

 

Ønsker du å gå på jakt i Bodø kommune?

Hjortevilt

Elg- og rådyrjakt i Bodø kommune gjennomføres av private jaktlag i egne vald. Bodø er organisert i 8 elgvald og 2 rådyrvald med tilhørende jaktfelt. Det felles årlig omtrent 260 elg i kommunen og ca. 1 rådyr. Statskog driver utleie av elgjakt på Gjømmervatnet, Snelia/Ljøsenhammeren og Vestermo/Sørdalen i Bodø kommune.

Du kan kjøpe jaktkort for elgjakt her

Det arbeides med å få på plass et digitalt valdkart.

Småvilt

Småviltjakt i Bodø kommune organiseres i all hovedsak gjennom Statskog og de lokale grunneierlagene. Det er også gode muligheter for sjøfugljakt i Bodø kommune.

Du kan kjøpe jaktkort for småviltjakt her

Minstearealet for hjortevilt

Det er åpnet for jakt på elg og rådyr. Gjeldende minsteareal er:

Vald

Elg: Minsteareal i daa

Rådyr: Minsteareal i daa

Kjerringøy Storvald

5000

 

Kjerringøy Viltforvaltning

1900

 

Bodøhalvøya elgvald

2600

 

Bodø sør elgvald

2500

 

Vestersida elgvald

2500

 

Misværmarken elgvald

3500

 

Skjerstad øst elgvald

3000

 

Vågan/Mjønes/Tverlandet

2600

 

Hele Bodø kommune

 

10 000

 

Link: Forskrift om minsteareal i Bodø kommune

 

Jakt- og fangsttider

Lurer du på når du kan jakte? Her finner du oversikt over jakt- og fangsttider for de viktigste jaktbare artene i Bodø:

Art

Jakttid

Elg

25.09 – 23.12

Rådyr generelt

25.09 – 23.12

Rådyr bukkejakt

10.08 – 23.12

Rødrev

15.07 – 15.04

Villmink

01.04 – 31.03

Rype

01.11 – 28.02