I Bodø er det flere vann og vassdrag du kan fiske i. Fiskeretten i ferskvann (uansett fiskeart) tilhører grunneier. Den som ønsker å fiske må derfor ha tillatelse fra grunneieren.

Bodø Jeger- og Fiskeforening har organisert salg av fiskekort i kommunen. Disse kan kjøpes her.