Om vinteren trekker gjerne elgen ned mot tettbebygde strøk på leting etter mat. Her finner den mat i hager og grøntområder. Elg på "bytur" fører ofte til konflikt med både mennesker, bil og tog.

Hva gjør jeg hvis jeg treffer på elg i byen?

Elgen er i utgangspunktet et fredelig dyr og vil ikke gå til angrep med mindre den blir stresset eller føler seg truet. Men den er likevel et vilt dyr og bør respekteres.

Dersom du møter på elg i byen bør du gjøre følgende:

  • Vis hensyn og hold avstand. Gå aldri nærmere når du oppdager elgen(e). Ta omveier om nødvendig.
  • Ikke forsøk å jag bort elgen. Dette kan stresse elgen og skape farlige situasjoner.
  • Trekk kjæledyr unna for å unngå konflikt.
  • Observer dyrets atferd. Når elgen ser rett på deg med reist hode og stående ører, har den ikke bestemt seg for om den skal flykte eller bli stående. Trekk deg rolig unna! Når elgen har reist bust, holder hodet lavt og ørene flatt bakover, må du straks fjerne deg. Elgen kan angripe. Husk at du ikke klarer å løpe fra en elg.
  • Vær ekstra varsom når du møter ku med kalv og gå aldri imellom. Elgkua vil forsvare kalven sin.
  • Vær oppmerksom på barn og elg. Lær barna riktig atferd i møte med elg.