Bodø kommune mottar med jevne mellomrom henvendelser om fjerning av selvdøde dyr i naturen, for eksempel elg eller hval.

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Kommunen har i utgangspunktet ikke plikt til å fjerne disse, da de ses på som en del av det naturlige kretsløpet. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller er til fare for forurensning, så kan det bli liggende så naturen får gå sin gang. Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt. Kommunen ønsker likevel å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Vi kan imidlertid vurdere om et dyrekadaver bør fjernes hvis det:

  • ligger tett inntil boligstrøk, barnehage eller friluftsområder
  • ligger nær en drikkevannskilde
  • kan medføre risiko for smitte

Vi gjør oppmerksom på at eget regelverk gjelder for kadaver fra landbruket.
Ta kontakt med Mattilsynet.