Fjerning/bekjempelse av de fremmede artene kjempebjørnekjeks, tromsøpalme og kjempespringfrø.

 

  1. Bodø kommune bekjemper tromsøpalme og kjempebjørnekjeks ved hjelp av kokende vann. Dette er miljøvennlig og kjemikaliefritt. Områder hvor folk ferdes blir prioritert.
  2. For å lykkes med bekjempelse av fremmede arter, er det helt nødvendig at flere hjelper til. Bodø kommune arbeider derfor også med innbyggerinvolvering, og har blant annet samarbeid med lag/foreninger/organisasjoner.
  3. Vil du bidra?

 

Bekjempelse av tromsøpalmer:Tromsøpalme, illustrasjon

- Stikk spaden på skrå inn mot roten, slik at rota kuttes 15–20 cm under vekstpunktet. Vipp opp den løse planten og rist av jord. Når planten er kuttet av, deles rotklumpen i to med spaden.

Dette skal vanligvis være nok for å ta livet av planten. Den avkappede planten kan legges slik at den tørker ut.

Det er imidlertid viktig å fjerne blomster og frø, slik at man unngår videre spredning.

Disse legger man i lukket pose og kaster i restavfallet.   

Arbeidet med fjerning bør helst utføres tidlig på våren, da er plantene små og lettere å håndtere.

Ved fjerning av tromsøpalmer bør man ha på heldekkende klær, arbeidshansker og gjerne vernebriller (spesielt ved fjerning av større planter) for å unngå å få sprut av plantesafta direkte på huden.

Om du ikke har mulighet til å spa opp planten, kan du kanskje hjelpe oss å forhindre videre spredning ved å klippe av blomstene og kaste disse? Da unngår vi at nye frø utvikles og spres.  

 

 

Bekjempelse av kjempespringfrø:Kjempespringfrø, illustrasjon

Kjempespringfrø er en ettårig plante som spres ved frø. Den bekjempes ved luking eller klipping.

For å lykkes er det viktig å gjennomføre tiltak før blomstring og frøsetting.

Det grunne rotsystemet gjør den lett å luke. Planter som ikke har begynt å blomstre kan bli liggende på stedet, men etterlates slik at rota ikke har kontakt med jorda, og ingen del av planten får kontakt med rennende vann. Planter i blomst samles i tette sekker og leveres som restavfall.

Dersom man skal bekjempe ved klipping, må man slå så langt ned mot bakken som mulig, slik at man får med unge individer og begrenser gjenveksten.

Plantene kan bli liggende på stedet, men slik at ingen del av planten får kontakt med rennende vann. Fordi planten kan skyte på nytt fra basis er det viktig å følge opp arealer som er klippet senere i sesongen.

Ved å klippe er det en risiko for at man sprer frø, fordi det kan være individer av planter som har nådd blomstringsstadiet. Luking anbefales derfor.