For å kunne behandle slike saker på best mulig måte bes søkere om å benytte digitalt søknadsskjema.

I henhold til ”Lov om rettshøve mellom grannar" (grannelova/naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn, som står nær nabogrense. Loven omhandler trær som står nærmere eiendomsgrense enn 1/3 av totalhøyden, og som ikke er ”nemnande om å gjere for eigar”, dvs. kommunen, å beholde.

Bodø kommune kan ut over dette gi tillatelse om å tynne i tre- og krattbestander. Da i tråd med kriteriene nedenfor.