Tilskudd til avløsning ved sykdom 

Husdyr-, plante og honningprodusenter kan få tilskudd til avløsning ved sykdom. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her. 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Fotetak kan få refundert utgifter tilknyttet til avløsning ved ferie og fritid. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her. 

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.