Målet med miljøtilskudd er å redusere forurensning og klimautslipp, og sikre at biologiske, ladskapsmessige og kulturhistoriske verdier ivaretas.