Er du skogbruker finnes det ulike tilskudd du kan søke på, regler du må forholde deg til og plikter du må følge.

Hva kan jeg søke tilskudd til?

  • Ungskogpleie
  • Planting
  • Markberedning
  • Tettere planting
  • Førstegangstynning
  • Stammekvisting
  • Miljøtiltak i skog

Hva skal være med i søknaden?

  • Fakturaer som dokumenterer hva som er gjort. Om du som skogeier har utført arbeid selv, vedlegges timeliste.
  • Beskrivelse av type tiltak (for eksempel nyplanting), mengde (antall, areal, lengde) og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart)

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

Det er utarbeidet egne retningslinjer for de ulike tilskuddene. Her finner du vilkår, regelverk og tilskuddssatser.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 1. desember. For driftstilskudd skal tiltaket godkjennes av kommunen på forhånd.