Alle skogeiere som selger tømmer, må sette av 4-40 % av salgsverdien på en skogfondskonto. Dette gjelder ved all salg av tømmer, ved og biobrensel i en fondsordning som er knyttet til eiendommen. Det er i dag svært gunstig skattemessig å benytte skogfond.

Hvordan sjekker jeg min skogfondskonto?

På skogfondskontoen kan du følge med på innestående skogfondsmidler, se saldo, historikk og bevegelser.

Logg inn på skogfondskontoen din her.

 

Hva kan jeg bruke skogfond til?

Skogfond kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveier og velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

 

Skogfond kan ikke brukes til:

 • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr
 • Utgifter i forbindelse med terreng- og veiskader etter hogst
 • Vedlikehold av traktorveier

Får jeg skattefordel av skogfondet?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet. 85 % av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.