Skog fungerer som beskyttelse mot naturskader og den gir vern mot vær og vind for annen skog, dyrket mark og bebyggelse. Opp mot fjellet, ut mot havet eller langt mot nord vokser skogen saktere og forynger seg ikke så lett, og her er skogen viktig for å opprettholde seg selv.

I Bodø kommune er det meldeplikt ved hogst. Dette betyr at du som skogeier plikter å sende melding til kommunen om hogst før hogsten settes i gang. Dette gjelder for all hogst i plantefelter og for hogst i lauvskog over 2 dekar. Hogst til eget bruk, f.eks. ved, er unntatt bestemmelsene. Meldingen skal sendes senest 3 uker før planlagt hogst. 

Informasjon om hvordan du melder inn hogst finner du her.