Bygging og ombygging av skogsbilveier er søknadspliktig og krever godkjenning av kommunen. En kan søke om tilskudd til bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier som er godkjent av kommunen. Det er ingen gebyrer ved søknad.

Du kan lese mer om søknadsprosessen her.

Hvem kan søke?

Grunneiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel skogsvei.

Slik søker du

Søknadskjema for bygging av skogsbilvei finner du her

Søknadsskjema om tilskudd til skogsbilvei finner du her

Ferdig utfylt skjema sendes på e-post til postmottak@bodo.kommune.no