Foretaket må oppfylle de villkårene som gjelder sin produksjon for å kunne motta produksjonstilskudd og tilskudd til avlønsing ved ferie og fritid. Du finner de aktuelle bestemmelsene i Forskrift om produksjonstilskudd av avløsertilskudd i jordbruket, samt annen nødvendig informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  

Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene.