De fleste ervelser er konsesjonsfrie, men du må likevel sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Konsesjon 

Du må søke om konsesjon dersom du skal overta en landbrukseiendom med boplikt, om du ikke har tenkt å bosette deg på eiensommen i minst fem år. Du må også søke konsesjon for bebygde eiendommer på mer enn 100 da.

Her kan du laste ned skjema for å søke om konsesjon på erverv av fast eiendom. 

Konsesjonsfrihet 

Hvis ervervet ikke er konsesjonspliktig må du vise til hvilket av lovens unntak som gjelder. Skjemaet dekker mange forskjellige unntak, så ta en titt på rettledningen hvis du er usikker på hvilke punkter som skal fylles ut. Landbruksforvaltninga kan også veilede deg om utfylling av egenerklæring. 

Her kan du laste ned skjema for søknad om erverv med konsesjonsfrihet.