Erstatningsordningene i landbruket kan dekke økonomiske tap som det ikke er mulig å sikre seg mot gjennom vanlig forsikring. Noen av ordningene legger også til rette for arbeid mot å bekjempe husdyrsykdommer og plateskadegjørere. Felles søknadsskjema for erstatningsordningene finnes her. 

Klimabetingende skader

Ordningen gjelder skader som er forårsaket av klimatiske forhold, hvor det ikke er mulig å få dekket gjennom privat forsikring. 

Målet med ordningen er å bekjempe planteskadegjørere, sykdommer hos dyr og smittestoffer. Det finnes flere ordninger der det er mulig å søke erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg i plante- og husdyrsproduksjon.