Bygging og ombygging av skogsbilveier er søknadspliktig og krever godkjenning av kommunen. Det er ingen gebyrer ved søknad.

Bygging av nye veier behandles vanligvis etter Plan- og bygningsloven. Landbruksveier er et unntak. Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er lik eller over 50 prosent, skal saken behandles etter landbruksveiforskriften og du kan bruke søknadskjemaet på denne siden.

Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er mindre enn 50 prosent, skal saken behandles etter plan- og bygningsloven og du må ta kontakt med byggesakskontoret.

Du kan lese mer om søknadsprosessen her.

Hvem kan søke?

Grunneiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel landbruksvei.

Slik søker du

Søknadskjema for bygging av skogsbilvei finner du her

Søknadsskjema om tilskudd til skogsbilvei finner du her

Ferdig utfylt skjema sendes på e-post til postmottak@bodo.kommune.no