Miljø- og landbruksseksjonen har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til landbruk, miljø- og forurensningssaker og utmarksforvaltning. Seksjonen skal være en pådriver innenfor sitt fagområde, og gi faglig rådgivning og veiledning.

Anna Bjørklund Eide, naturforvalter

Anna kan hjelpe deg med:

 • Vilt, jakt og fiske
 • Fremmede arter
 • Naturvernområder
 • Jegerprøve
 • Båndtvang
 • Skogbruk
 • Bytrær
 • Landbruksvei

Dagrun Bergli, rådgiver landbruk

Dagrun kan hjelpe deg med:

 • Konsesjon og konsesjonsfrihet
 • Produksjonstilskudd
 • Velferdsordninger
 • Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Yngve, konsulent landbruk

Yngve kan hjelpe deg med:

 • Produksjonstilskudd
 • Motorferdsel i utmark
 • Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 • Erstatningsordninger i jordbruket

Miljøenheten

Miljøenheten kan hjelpe deg med:

 • Forsøplingssaker
 • Luftforurensning og luftkvalitet
 • Nedgravde oljetanker
 • Utslipp/påslipp av oljeholdig og fettholdig avløpsvann
 • Bygging og graving i forurenset grunn
 • Rydding av strandsøppel