Bodø kommune skal redusere klimagassutslipp med 70 % innen 2030, og omstille oss til en sirkulær økonomi. Da trenger vi næringslivet med på laget. For å framskynde den grønne omstillingen i næringslivet har vi startet prosjektet grønn konkurransekraft, med Espen Kringlen i spissen. 

Prosjektet kan bistå med å finne måter å kutte din bedrifts utslipp, og rådgivning om hvordan dere kan bruke det grønne skiftet til å bygge kompetanse og konkurransekraft. Kanskje akkurat din bedrift sitter med nøkkelen for å nå kommunens klimamål?

Ta kontakt hvis du er interessert i mer informasjon, eller vil lære mer om grønn konkurransekraft.