Iris Renovasjonsforskrift i Salten – forskrift for renovasjon i Bodø kommune er vedtatt av bystyret 08.02.2018. Forskriften er modernisert iht. lovverk og definisjoner som er endret innenfor avfallslovgivingen.