Skolen gir tilbud om Sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om Sommer- SFO og det er egne satser. Kontakt skolen for informasjon