Kjerringøy oppvekstsenter ligger midt i sentrum på denne naturskjønne perlen 4 mil nord for Bodø. Oppvekstsenteret ønsker å spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet. Vi har derfor et nært samarbeid med næringsliv og foreningsliv i bygda. Vi ønsker å være en skole bruker den flotte naturen vi har, og ha med oss stedets unike historie og kultur.

Gjennom aktiv læring i lokalsamfunnet vil vi i samarbeid med heimen, skape kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med å bygge.

Tre viktige ord for oss er ansvar, omsorg og respekt.

Kjerringøy skole er en PALS–skole.

Vi ønsker å:

  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talentet, stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratisk forståelse og demokratisk deltakelse
  • skape trygge og kvalifiserte elever som er rustet for det samfunnet de skal møte
  • legge til rette for at elevene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid
  • bidra til at lærere og personalet forøvrig fremstår som tydelige klasseledere og som forbilder for barn og unge
  • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
  • fremme tilpasset opplæring og varierte, praktiske og relevante arbeidsmåter
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring

 

Satsingsområder:

Kjerringøy oppvekstsenters utviklingsområder er å jobbe med å innføre ny rammeplan for barnehagen og forberedelser fram mot nye læreplaner i skolen.

Skolen har Ipad til hver elev på hele skolen og PC til hver elev på ungdomstrinnet. Vi satser på bruk av digitale verktøy i undervisningen.