Søknaden må være undertegnet av eier(hjemmelshaver) eller noen som har fullmakt til å rekvirere på vegne av eier.