• Når seksjoneringsvedtaket er fattet, sendes rekvisisjon av oppmålingsforretning til en landmåler. Det holdes en oppmålingsforretning.
  • Når oppmåling er ferdig og grenser for seksjonert uteareal er ført i matrikkelen, sendes melding til saksbehandler for seksjoneringssaken, som kan sende seksjoneringen til tinglysing.