Etter søknad fra rekvirenten kan kommunen opprette ny eiendom og tinglyse denne før oppmålingsforretning er ferdig. Denne fremgangsmåten skal være angitt på skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.  Søknaden må være grunngitt, og det skal avtales en frist for når oppmålingsforretningen skal være fullført.