• Offentlig godkjente grensemerker blir satt ned der det er mulig.
  • Tinglyst eiendom med eget bruksnummer.
  • Matrikkelbrev for eiendommen.