Det er eierne av de to involverte eiendommene som kan søke om arealoverføring.