Kartet viser blant annet kommunal vann- og avløpsledninger, men ikke strøm eller andre kabler. Husk alltid å søke gravetillatelse hvis det skal graves. Vi tar forbehold om feil i kartet.

Kart

1. Skriv inn eiendom eller adresse i kartet.

kart

2. Søketreff kommer opp under søkefelt. Trykk på riktig eiendom for å få eiendommen opp i kartet.

kart

3. Åpne kartlagsmenyen ved å klikke på pilen ved Bodø kommuneskjold.

Kart

4. Velg kartlaget "LedningVA, Ledingsnett, Lufthavn, Jernbane, Bygning, Bygg og anlegg, Trektorvei og sti, Veg, Vann og høydekurver"

kart

5. Velg "Skriv ut" i menyen til venstre.

kart

6. Skriv adresse og gnr./bnr. i tittelfelt. Velg målestokk 1:500 og kryss av "vis rutenett i utskrift" Situasjonskartet bør skrives ut uten sideskalering i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Dette kan sjekkes i skriverinnstillingene for printeren din.