På denne måten kan man finne ut av hva eiendommen er regulert til, hvilken utnyttelsesgrad som gjelder, maks byggehøyde og andre retningslinjer.

 

1. Skriv inn eiendom eller adresse i kartet.

 

2. Velg riktig søketreff under søkefeltet.

 

3. Åpne kartutvalget under Bodø kommune.

 

4. Velg deretter enten bebyggelsesplan, reguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplan. Gjeldene plan vil vises med farge i bildet.

 

5. Er eiendommen farget, betyr det at området har egen reguleringsplan.

 

6. Er området grått betyr det at eiendommen ikke har egen reguleringsplan. Da er det enten kommuneplan eller kommunedelplanen (Tverlandet eller Saltstraumen) som gjelder.

 

7. Åpne kartutvalget ved å klikke på Bodø kommune rullegardinen øverst til venstre i bildet. I oversikten over kartlagene setter man på "Kommuneplan: 2018-2030" . Hvis eiendommen befinner seg på Tverlandet eller Saltstraumen, legg på "Kommunedelplan".

 

8. Kommuneplanen er inndelt i ulike soner i sentrum. I bestemmelsene finner man en oversikt over alle soner og bestemmelser som er spesifikke for den enkelte sone. For å få soneinndelingen fram i kartet utvider man kartlagsgruppen (som vist i punkt 7) for kommuneplan, som undergruppe kommer valget "Bykart-soner".

 

9. Mer informasjon og bestemmelser finner man ved å klikke på eiendommen. Velg kartlag som er aktivert i kolonnen "kartlagsinformasjon". Klikk på linken til webplan for å få tilgang til alle plandokumenter for valgt område.

 

10. På denne siden finner du blant annet bestemmelser og plankart. I bestemmelsene kan man lese om retningslinjer for området, hvilke utnyttelsesgrad som gjelder, maks byggehøyde mm.