Institusjonsområdet leverer institusjonstjenester i form av langtidsopphold, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og avlastning for hjemmeboende.

Pr. desember 2020 har kommunen til sammen 340 institusjonsplasser, fordelt på 8 bygg.

Institusjoner - plasser med heldøgns pleie og omsorg
InstitusjonSumLangtidKorttidPalliativ ktØ.hjelp
Furumoen sykehjem
20
20
Hovdejordet sykehjem
40
40
Mørkved sykehjem
50
50
Rehabiliteringsavdelingen
16
16
Sentrum sykehjem
60
54
6
Stadiontunet sykehjem
56
56
Sølvsuper helse- og velferdssenter
74
21
41
5
7
Vollsletta sykehjem
24
24
Sum
340
265
63
5
7

 

 

Søknad om institusjonsopphold gjøres til Tildelingskontoret. Opphold tildeles i henhold til Lov om helse - og omsorgstjenester.