Institusjonsområdet leverer institusjonstjenester i form av langtidsopphold, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og avlastning for hjemmeboende.

Pr. mai 2023 har kommunen til sammen 328 institusjonsplasser, fordelt på 7 bygg.

Institusjoner - plasser med heldøgns pleie og omsorg
InstitusjonSumLangtidKorttid
Furumoen sykehjem
20
20
Hovdejordet sykehjem
44
44
Mørkved sykehjem
50
50
Sentrum sykehjem
60
54
6
Stadiontunet sykehjem
56
56
Sølvsuper helse- og velferdssenter
inkl Rehabiliteringsavdelingen
74
10
64
Vollsletta sykehjem
24
24
Sum
328
258
70

Ved Sølvsuper helse- og velferdssenter er 5 av korttidsplassene til palliativ behandling korttid og 5 plasser prioritert KAD/Øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

 

Søknad om institusjonsopphold sendes til Tildelingskontoret. Opphold tildeles etter Lov om helse- og omsorgstjenester.