Noen å snakke med når hybelhverdagen blir utfordrende

Du trenger ikke å ha noen grunn for å bruke Hybelstua. Du kan komme hit bare for å spise eller for å treffe andre hybelboere. Ved behov kan du spørre om hjelp eller veiledning når noe oppleves vanskelig. Vi har kontortid på mandager fra 08.00-15.30, og onsdager fra 12.30-15.30.

Vår viktigste oppgave er å bidra til at du har det bra som hybelboer i Bodø. Hybelstua er et livssynsnøytralt tilbud med trygge voksne som respekterer deg for den du er - uansett legning, kjønnsidentitet, etnisitet eller livssyn. Alle som jobber på Hybelstua har taushetsplikt.