Skolen ligger i gangavstand fra Nord universitet og Bodin videregående skole, og ligger i umiddelbar nærhet til turområder som Hunstadtoppen og lysløypenettet

Skolens verdier, kjennetegn, tradisjoner og fokusområder:

  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talentet, stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for at elevene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid
  • bidra til at lærere og personalet forøvrig fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
  • fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring

Skolen har hver vår Vårens vakreste, felles forestillinger hvor alle elver er engasjert.

Skolen har rundt 250 elever fordelt på 1.–7. trinn.