Nattjenesten gir hjemmebaserte tjenester på natt til hjemmeboende i SENTRUM, NORD og på MØRKVED.

Disse tjenesten gis i hele sentrumsområdet (SENTRUM), på hele nordsiden til og med Fæstvåg (NORD) og på Alstad/ Hunstad / Mørkved området (ØST) til Tverlandsbrua.

Sykepleiervakta tar seg av sykepleierfaglige oppgaver på natt i det samme geografiske området

På natt har vi sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Nattjenesten gir tjenester til hjemmeboende brukere basert på vedtak fra Tildelingskontoret.

Vakttelefon

Telefoner kl 22.15 – 07.30

  • Nattjenesten NORD - 906 08 429
  • Nattjenesten SENTRUM - 906 22 347
  • Nattjenesten ØST - 906 37 756
  • Sykepleiervakta - 905 29 759

 

Avd.leder for nattjenesten/sykepleiervakta: 75 55 47 14

Tjenesten er organisert under Hjemmetjenesten Sentrum.

 

Distriktsnattjenesten Skjerstad/saltstraumen

Distriktsnattjenesten for området Skjerstad - Saltstraumen er organisert under Omsorgstjenesten Sør/Øst.

 

Avdelingsleder for distriktsnattjenesten: