Hva gjør vi? 

Utekontakten oppsøker ungdommer der ungdommer er. Det betyr at ungdommer kan møte oss på gata, kjøpesenter, på fritidsklubbene, i gapahuker, på skoler og på arrangementer.  Det legges til rette for individuelle samtaler med ungdommer og deltar i ulike nettverk som jobber forebyggend

Hvordan få hjelp? 

Ungdom kan sende SMS, ringe, sende mail, kontakte oss på Facebook eller på Snapchat. Samarbeidspartnere, foreldre eller familie kan også kontakte oss. 

Hvem kan få hjelp? 

Utekontakten er et gratis og frivillig tilbud til alle ungdommer mellom 13-18 år i Bodø kommune. Det trengs ingen henvisning for å snakke med oss. Også foreldre kan ta kontakt. 

Hva kan du få hjelp med? 

Utekontakten gir støtte, oppfølging og veiledning om ungdomstema som feks. fritid, vennskap, rus, kriminalitet, psykisk helse, mobbing, sosiale medier, ensomhet, kjærlighet, forelskelse, familie og skole. Samtaler skjer vanligvis i hyggelige lokaler i Parkveien 51, men det er ingenting i veien for å gå en tur, møtes på kafé eller prate sammen et helt annet sted. Digitale møter er også mulig. Utekontakten har også kjennskap og kompetanse om øvrig hjelpeapparat, og har mange gode samarbeidspartnere som kan bidra.

Om Utekontakten

Utekontakten er en del av Barne- og familieenheten i Bodø kommune. Det er fire ansatte i Utekontakten, som har alle bachelorgrad i sosialt arbeid eller barnevernspedagogikk i tillegg til videreutdanninger og lang erfaring med arbeid med ungdom i risiko. Utekontakten har egen avdelingsleder og virksomhetsleder. Se dokumentet Grunnsyn og mandat.