ung.no kan du lese mye bra informasjon om barnevern og fosterhjem.

Barn og ungdom har rett til å få omsorg, trygghet og muligheter til å utvikle seg. Grunnen til at foreldre trenger hjelp med å gi barn rett omsorg, kan for eksempel være en vanskelig livssituasjon. I slike tilfelle har barnevernet et ansvar for å sikre at barnet mottar den omsorgen det har krav på. Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Det er barnevernloven som sier at vi har dette ansvaret, og vi har plikt til å hjelpe. Hjelpen kan være mye forskjellig, som for eksempel råd og veiledning til foreldrene, støttekontakt eller besøkshjem til barnet, og hjelp til familien i samarbeidet med skolen eller andre tjenester.

Noen ganger er det slik at barn eller ungdom ikke lengre kan bo hos sine foreldre. Eksempel på dette er at de blir utsatt for vold, overgrep eller psykisk mishandling fra sine foreldre. Andre eksempel er når foreldrene ikke klarer o gi barna den maten de trenger, eller hjelper barn med hygiene, tannhelse osv. Da har barneverntjenesten plikt til å finne et hjem som kan ta vare på barnet/ungdommen

Om du opplever at du trenger akutt hjelp kan du hele døgnet ringe
barenvernvakta på tlf: 99 54 15 00