Barnevernet skal undersøke hvordan et barn har det hjemme hvis det er kommet en bekymringsmelding. En bekymringsmelding betyr at noen har tatt kontakt med barnevernet fordi de er bekymret for et barn. Meldingen kan komme fra offentlige, som skole, barnehage, politi, lege osv. eller fra privatpersoner som kjenner barnet. Det er også vanlig at foreldrene til barnet eller barnet selv tar kontakt for å søke hjelp.

Undersøkelsen består i å snakke med barnet, foreldrene og andre som kjenner barnet gjennom sin jobb eller privat. Vi innhenter også opplysninger skriflig fra andre tjenester som har hatt kontakt med barnet og familien.

Jobben er å finne ut om barnet får den omsorgen og oppfølgingen det trenger.

Når undersøkelsen er gjort finner vi ut om barnet og familien trenger hjelp fra barnevernet eller ikke, og vi finner ut hva det er vi kan hjelpe med. Barnevernet sine hjelpetiltak kan du lese om her.