I et slikt samarbeid etableres det gjerne en ansvarsgruppe for barnet, slik at hjelpen blir godt koordinert.