I et slikt samarbeid etableres det gjerne en ansvarsgruppe for barnet, slik at hjelpen blir godt koordinert. Barneverntjenesten trenger ofte å støtte seg på den kompetansen som er hos andre instanser.

Vanlige samarbeidspartnere er:

  •