Det er Barneverns- og helsenemnda som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Barneverns- og helsenemnda er et statslig organ og avgjørelsen kan ankes videre til domstolene.
Du kan lese mere om Barneverns- og helsenemnda her.

Når det er et vedtak om omsorgsovertakelse får kommunen ansvaret for at barna har et nytt hjem å bo i, og vi engasjerer da et privat hjem som et fosterhjem.
Barnet kan også plassere i et beredskapshjem eller i institusjon når det er en akutt situasjon for barnet.