Det er Fylkesnemnda som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda er et statslig organ og avgjørelsen kan ankes videre til domstolene. Du kan lese mere om fylkesnemnda her: Fylkesnemnda

Når det er et vedtak om omsorgsovertakelse får kommunen ansvaret for at barna har et nytt hjem å bo i, og vi engasjerer da et privat hjem som et fosterhjem. Barnet kan også plassere i et beredskapshjem eller i institusjon når det er en akutt situasjon for barnet.

Aktuell lovparagraf: Barnevernloven § 4-6 og § 4-12