Bodø kommune har egen barnevernvakt som tar imot henvendelser utenom ordinær kontortid. Vakta er aktiv hele døgnet, og har konsulenter som kan rykke ut på kort varsel når det er en akutt situasjon for et barn. Barnevernvakta samarbeider med politi og helsevesen når det er nødvendig.