Oppdraget til tilsynsperson er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. For å kunne gjøre dette på en god måte, er det viktig å skape en relasjon til barnet, slik at barnet blir trygg nok til å fortelle om både det som er bra og om det eventuelt er ting som ikke fungerer. Derfor trenger vi tilsynspersoner som kan ta et slikt oppdrag over tid. Tilsynspersonen skriver rapport for hvert besøk.

Det stilles ingen særskilte krav til utdanning eller erfaring.  Personlig egnethet vektlegges. Barneverntjenesten tilbyr opplæring til de som ønsker å bli tilsynspersoner, og vi arrangerer nettverkssamling for tilsynspersoner.

En tilsynsperson besøker fosterhjemmet 4 ganger i året, og får godtgjøring på timebasis for besøket, rapportskriving og reisetid. 
Godtgjøringen er på 299,- pr time.