Målet med å sette inn en fritidskontakt kan være forskjellig. Det handler om å gi barnet en til voksenperson som kan gi backe opp fritidsaktiviteter, legge til rette for nye opplevelser, lære seg å mestre nye situasjoner og få kontakt med nye mennesker. Samværet med en fritidskontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på.
Det at du blir fritidskontakt kan hjelpe et barn, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser. Har du overskudd å gi av, trygg på seg selv, har evne til samarbeid og engasjement, kan du gjøre en viktig jobb for å hjelpe et barn. Du må ha fylt 18 år og være pålitelig, ha en avklart livssituasjon og du bør kunne binde seg for minst ett år. Godtgjøringen er på 182,- pr time. Det lages en tiltaksplan for barnet hvor det står noe om antall timer og hvordan de er tenkt brukt.

Ta kontakt om du ønsker å bli fritidskontakt: barnevernet@bodo.kommune.no eller på telefon: 75 55 55 40