Det er mange typer familier som kan være fosterforeldre. Gifte, samboende, enslige, likekjønnede, familier med egne barn, og familier uten.

Man må ha en stabil boligsituasjon, men kan bo både i by og på landet.

Fosterbarn skal bo i en vanlig familie, men ikke alle familier kan være fosterforeldre. De fleste barn i fostebarn har i perioder behov for ekstra mye omsorg, hjelp og oppmerksomhet. Derfor må fosterhjem ha tid og overskudd, og evne til å samarbeide med barneverntjenesten og andre hjelpeinstanser.

Forskrift om fosterhjem beskriver de generelle kravene til å være fosterhjem: Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

 

Jeg ønsker informasjon om å være fosterhjem